Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži k evidencii dochádzky, sledovanie pohybov zamestnancov na pracovisku v priebehu pracovnej doby. Jedná sa o moderné riešenie, ktoré používa v dnešnej dobe už veľa firiem na Slovensku.

Systém spočíva v zapisovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom terminále. Následne vyhodnotenie nám pomôže jasne evidovať pohyby zamestnancov, odpracované hodiny, čas strávený na ceste, obede atď. Všetky tieto údaje sa dajú potom spracovať pre mzdové agendy v informačných systémoch.

Systém používa identifikačné čipové karty pracujúce na modernej technológii RFID (viac o technológii RFID)

Používáním docházkového systému dosiahnete zníženie chybovosti pri spracování dát o dochádzke, lepšieho využívania pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšeniu pracovnej morálky) a vylúčeniu neoprávnených nadčasových hodín.

Pozrite si našu ponuku terminálov k dochádzkovým systémom.

K našim dochádzkovým systémom dodávame aj software, ktorý je nevyhnutný pre evidenciu dochádzok, k prehľadu a informáciam z terminálu.

Ukážky sofwaru k dochádzkovým systémom :

Ukážka 1

Ukážka 2

Ukážka 3