Fiskalizácia registračných pokladní

Zákon 289/2008 Z.z o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Dňa 1.3.2009 nadobudol účinnosť vo všetkých paragrafoch nový zákon o registračných pokladniciach č. 289/2008 Z.z, ktorý nahrádza vyhlášku č.55/1994 a jej nasl. novelizácie. Tento zákon stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií, prináša zásadné zmeny a nové povinnosti pre daňové subjekty ohľadne používania registračných pokladníc. V období od 1.3.2009 do 31.12.2010 sa podnikateľ môže rozhodnúť, podľa ktorej právnej úpravy bude evidovať tržby. Po 1. 1. 2011 však budú musieť podnikatelia používať už len registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické požiadavky a parametre podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V súčasnosti prebieha proces certifikácie pokladníc podľa zákona 289/2008 Z.z. Na našej stránke budeme priebežne zverejňovať, ktoré typy pokladníc sú už certifikované. (Vzľadom k tomu, že po certifikácii musí postupne nasledovať príprava a školenia servisných technikov až potom samotná výroba a predaj, v súčasnosti sú v ponuke len pokladnice certifikované podľa vyhlášky 55/1994. Pre tieto pokladnice zakúpené od 1.4.2010 garantujeme do 3 1.8.2010 prevedenie úpravy pokladnice v súlade so zákonom 289/2008 Z.z. za zvýhodnenú cenu.) Podľa informácií od výrobcov, pre všetky nami dodávané pokladnice, ktoré boli upravené na menu Euro (okrem Euro1000M), bude pripravená aj možnosť úpravy v súlade so zákonom 289/2008 Z.z. Naše servisné stredisko bude pripravené implementovať fiskálne riešenia načas. Samozrejme, je dôležité, aby majitelia registračných pokladníc neodkladali úpravu pokladníc na poslednú chvíľu (december 2010) a objednávalii realizáciu úpravy v priebehu celého roka 2010, pretože tieto úpravy budú časovo náročné a nebude možné, aby servsiné strediská zvládli všetko na konci roka.

Postup fiskalizácie a prechodu na pokladnice podľa zákona 289/2008 Z.z:

Hlavné zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. oproti vyhláške č. 55/1994 Z. z. :

Požiadavky na registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne a ich obsluhu:

Fiškálna pamäť:

Pokladnica musí zabezpečiť:

Pokladnica musí umožniť:

Plomby:

Uzávierky:

Požiadavky na podnikateľa: