Registračné pokladne

Kaderníctvo Potraviny Textil    Malé prevádzky        Stredné prevádzky     Veľké prevádzky
S týmto programom prepojíte Vášu pokladnciu Elcom a Váš PC.

Tento program je určený pre koncových používateľov. Aplikácia slúži na zmenu času, sťahovanie žurnálov, zisťovanie stavu EFox, vykonanie X a intervalovej uzávierky. + zistenie všeobecných informácií o Vašom zariadení EFox.

Fiskalizacia
Fiskalizacia
Fiskalizacia