Popis metódy RFID

Vysokofrekvenčná identifikácia alebo RFID (z angl. Radio Frequecy IDentification) je identifikačný prvok na identifikáciu (nie len) tovaru, pracujúci vo vysokofrekvenčnom pásme. Je to „pokračovanie“ systému čiarových kódov. Iniciátorom vývoja bola, podobne ako v prípade čiarových kódov, firma WalMart.

Charakteristika

Každý RFID prvok sa skladá z antény, transceivera a transpondéra. Anténa slúži na príjem a vysielanie signálu, transceiver umožnuje komunikáciu s čítačkou a transpondér najzložitejšia časť RFID obsahuje samotné funkcie, ktoré má daný prvok plniť. Čipy sú k dispozícii vo vyhotovení na čítanie alebo čítanie a zápis. Čipy využívajú prevažne nosnú frekvenciu 125 kHz, 134 kHz a 13,56 MHz. V niektorých štátoch sa dajú používať aj ďalšie frekvencie ako 868 MHz (v Európe) a 915 MHz (v Amerike).

Typy čipov RFID

Pasívny
Vysielač (snímač) periodicky vysiela pulzy do okolia. Ak sa v blízkosti objaví pasívny RFID čip, využije prijímaný signál na nabitie svojho napájacieho kondenzátora a odošle odpoveď.

Aktívny
Používa sa menej často než pasívny systém RFID. Je totiž zložitejší a drahší, pretože obsahuje navyše aj zdroj napájania a je schopný sám vysielať svoje identifikácie - používa sa preto na aktívnu lokalizáciu.

Identifikácia čipov RFID

RFID čipy obsahujú 96bitové unikátne číslo, takzvané EPC. To sa prideľuje centrálne výrobcom v jednotlivých radách. EPC dlhé 96 bitov má ponúknuť dostatočný číselný priestor 268 miliónom výrobcov produkujúcim každý 16 miliónov druhov výrobkov (tried) a v každej triede je priestor pre 68 miliárd sériových čísiel. Pretože zatiaľ nie je ani teoretický výhľad na využitie takého množstva čísiel EPC, môžu čipy používať EPC dlhé 64 bitov, čo zníži ich cenu. Na druhej strane je tu aj výhľad pre prechod na 128 bitov pre prípad, že by číselné rady prestali stačiť.

Informácie obsiahnuté v čipe RFID

Na odvodzovanie informácií na základe EPC priamo slúži služba zvaná Object Name Service - ONS. Tá priraďuje ku každému EPC adresu s popisom tovaru vo formáte XML, resp. jeho špeciálnom deriváte PML - Physical Markup Language. V tomto formáte sa môžu uchovávať všetky potrebné údaje k tovaru, ako je jeho záruka, trvanlivosť, spôsoby použitia a ďalšie údaje, ktoré môže obchodník ľahko importovať a používať.